nowy początek

O nas

Jako fundacja głęboko zakorzeniona w skautingu i harcerskich ideałach pragniemy wykorzystywać możliwości wyłaniające dzięki wsparciu i życzliwości ludzi, którzy wierzą w realizację naszych pomysłów- w tym naszego największego przedsięwzięcia- Scout Campu. Głównym i najważniejszym celem działania Fundacji ma być krzewienie szeroko pojętej kultury, w tym kultury skautowej a co za tym idzie zmienianie świata na lepsze. Jako członkowie Szczepu Herkulesa Podolany- Strzeszyn i Fundacji jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, gotowymi do działania zarówno dla środowiska lokalnego, środowisk harcerskich oraz wszelkich inicjatyw przyczyniających się do szerzenia wartości zgodnych z misją harcerską.


Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Pomysł był efektem chęci edukacji w zakresie życia bliższemu naturze, szerzenia skautingu oraz proponowania harmonijnego, wolniejszego, bardziej świadomego stylu życia. Dodatkowo tak bardzo doceniane przez nas poczucie wspólnoty, motywuje nas do dzielenia się serdecznością, uśmiechem, spokojem i naturalnością.
Małymi krokami, pracami, które rozpoczęliśmy zbliżamy się do stworzenia dzieła, które będzie dla każdego pragnącego zanurzyć się w klimacie leśnych szlaków, prostoty, czystej formy, przytulnego ciepła ogniska.