Skip to content

Nasze projekty

Człowieka nie należy osądzać po słowach lecz po czynach. Otóż to! Zakorzenione w nas idee wspólnego działania, pracy na rzecz środowiska naturalnego oraz edukacji nie pozwalają nam trwać w stagnacji i osiadać na laurach. Wciąż jest tyle do zrobienia! W myśl założyciela skautingu na świecie- Roberta Baden-Powella- chcemy pozostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy. To nasza dewiza i nasz nadrzędny cel w codziennym działaniu! Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi bądź zakończonymi przedsięwzięciami. Proszę nam wierzyć, nie zatrzymujemy się!