Skip to content

RATOWANIE

ZIELONYCH PŁUC

POZNANIA

Pamiętając o słowach założyciela skautingu Roberta Baden-Powella “Zostawmy świat trochę lepszym, niż go zastaliśmy” po raz 4 spotykamy się na akcji sprzątania świata “Ratujemy Zielone Płuca Poznania”, aby wspólnie zrobić różnicę!
Podczas każdej edycji zbieramy się, aby w duchu działania razem i ochrony naszego środowiska posprzątać obszar północno-zachodniego Zielonego Klinu Poznania.

Nasze pozostałe projekty

Człowieka nie należy osądzać po słowach lecz po czynach. Otóż to! Zakorzenione w nas idee wspólnego działania, pracy na rzecz środowiska naturalnego oraz edukacji nie pozwalają nam trwać w stagnacji i osiadać na laurach. Wciąż jest tyle do zrobienia! W myśl założyciela skautingu na świecie- Roberta Baden-Powella- chcemy pozostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy. To nasza dewiza i nasz nadrzędny cel w codziennym działaniu! Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi bądź zakończonymi przedsięwzięciami. Proszę nam wierzyć, nie zatrzymujemy się!